ВсеЯСветная Грамота
О ВСЕЯСВЕТНОЙ ГРАМОТЕ
.


БутунОлам Ёрлиғи Барча Илмларга Ҳақиқий Калит.


     БутунОлам Ёрлиғи – бу ҳамма Нарса, барча Дунё Сўзлари учун Аниқ Билим Тизимидир. Улар билан Барча Дунёлар ўзларини яратадилар! Бу барча Илмлар ва Ер юзидаги Динлар учун Калитдир. Бу Ёрлиқ Ер юзидаги барча Мавжудот Генетикасига, Инсон Генетикасига ёзиб қўйилган. Унинг асосининг моҳияти Ҳамма жойда ва Ҳамма ёқда. Бу Бирламчи Тил ва Васият (Фарз)лилик, Тарих ва Этимология, Астрономия ва Биология, Физика ва Кимё, Сиёсат ва Иқтисодиёт, Сигмоника (Юксалиш ҳақидаги фан) ва Евгеника, Ҳаракатлар Пиитикаси ва кўплаб бошқаЛар.
     Маълумки, Инсониятнинг БиоЦивилизацияси Тарихи санаси 40 миллион йилга яқин хисобланади. Бу Ёрлиқни билиб, тушунган ҳолда ўзининг мийясини 100% ва ундан ҳам ортиқ ишлатиши мумкин. 30–33 сезги аъзоларини фаоллаштириш мумкин, улардан кўпчиликка фақат 5 таси маълум. Қолган кам маълум 28 таси анабиоз ҳолатидадир.    БутунОлам Ёрлиқ эса ухлаётган 28 та сезги таъм аъзоларни уйғонишга имконият яратади ва булар билан кўплаб Ҳаётий Ўта Зарурий  қобилиятларни ўзлаштира олади.
     БутунОлам Ёрлиғи –одамларга Ёруғлик, Фаросатлилик ҳақиқатни беради, ТерРа – Ерда Ҳаётни тирилтириб сақлаб қолади.
   
Ёзув огоҳлантириш кабидек.

     Одамга Кўпўлчовли Қабул қилиш (3 ўлчовлидан ортиқ), сезиш хос, чунки Одам (Инсон) – Ақл Олиб юрувчидир. 8 минг йил аввал, Ақлликнинг секин-аста юқолиб бориши муносабати билан, энг яхши олимлар "шпаргалка” тайёрлашни бошладилар, бу инсоният учун эслатма бўлиб, юқотилганларни тиклаш учун зарурий восита бўлиб қолиш керак эди.
     ҲаётҚурилиш (Материяни ва бутун Ҳаётни қуриш) Кўпўлчовли Бирламчи Элементлар – Бирламчи Принципларни текислик юзасида 2 ўлчовликда акс этиш масала бўлиб қолди. Улкан Билимлар (!) Бу Буюк меҳнат Беш аср давом этди. Бунинг оқибати Ҳарфлар номли Белги (Аҳамият) юзасига келиб акс этди.
     Ер юзида фойдаланиш учун бундай Бирламчи Принциплар – Бирламчи Элементар сони 147 та, уларнинг йиғиндиси Алифбо ( Азбука) деб номланган. Шундай қилиб текислик Хат пайдо бўлди – "қисилган” Кўпўлчовлилар Икки Ўлчовда тасвирланди. Аслида эса, Бу Биринчи Яратилган Алифбо (Азбека) Кўпўлчовлидир, Бу ерда ҳар бир Ҳарф олдингидан 1 ўлчов каттадир.
    2013 йили текислик юзасида Ёзувни киритилиши бизнинг Планетамизда 7521 йил бўлди. КўпЎлчовли Бирламчи Тамоиллари Текисликда акс этилиш услуби, ҳаммага Учўлчовли (узунлик – энлик – баландик) сезишга кўникканларга ҳам тўғри келаверади. Бу услуб бирламчи Ўлчовдан қадамба-қадам Юксалишга олиб боришни эътиборга олади. Яна у Дунёларни КўпЎлчовли қурилишни тушуниш учкалитдир.