ВсеЯСветная Грамота
О ВСЕЯСВЕТНОЙ ГРАМОТЕ
.


Universaalne AlgVõti

Selleks võtmeks on Konkreetne Süsteem, mis hõlmab Kõigest Kõige Teadmist, Maailma ja Kõigi MaaIlmade Kõigi Sõnade Tundmist. Need on Sõnad, millega MaaIlmad end Loovad! Teisisõnu on selle algseks nimeks – ÜlEMaailmne Kirjatarkus (sõna Maailm on siin kasutatud mitte tuntud Maailma ehk kõikide riikide koosluse, vaid just Jumala Maailmade, kõigi maailmade tähenduses). Võti avab Maa kõigi teaduste ja religioonide varasalved. See Üldrahvalik Reaalne Kirjatarkus on sisse kirjutatud Kõige elava Geneetikas sellel Maal ning teiste maade – Planeetide ja Tähtede lõpututes hulkades, Inimese ja Kõigi Maailmade Geneetikas. See on kõikide keelte Läte ning liikumiste ja kõigi praeguseks ajaks tuntud ja tundmata teaduste Käsusõnalisus, Etümoloogia, Sigmoonika, Eugeenika ja Piitika. See on inimeste BioTsivilisatsiooni Ajalugu, mis teatavasti hõlmab umbes 40 miljonit aastat.

ÜlEMaailmne Kirjatarkus aitab teil tuvastada mitmesaja aasta pikkusi moonutusi, määratleda ja lahti kodeerida kogu olemasoleva sümboolika, iga numbri ja kirjatähe, leida ja äratada uuesti ellu kaotatu.

See Kirjatarkus toob Inimestele Valgust, mis aitab näha arvukaid tõdesid, Taaselustada ja Säilitada Elu Planeedil.

See on tee uue, vajaliku ja kordumatu loomisele. Teekond tuleviku Aruka loomise juurde.

Kirjatarkuse omandamine avab teile võimaluse hakata teadlikult kasutama oma aju 100%-liselt ja rohkem.

See avab teile võimaluse võtta kasutusele 30-33 meeleorganit, millest enamikule on teada 5, kuigi vähetuntud 28 viibivad anabioosis. Kirjatarkuse abil suudate avada kogu oma geneetilise mälu, ja 28 tunde-naudingu organit ärkavad oma uinunud olekust. Avanevad mitmed EluliseltHädavajalikud võimed. Mõningad viited neile võimetele on säilinud muinasjuttudes, müütides, legendides ja teistes allikates.

Te saate teada, et inimene võib elada märksa kauem kui 100 või 200 aastat. Õpite ennast tervendama, ilmaruumides liikuma, bioloogiliselt lendama – mitokondrite juhtimise või ruumi kõverdamise teel, vee peal kõndima, looma vajalikke aineid ja palju muud.

See kõik on olemas (!) Ja on avatud neile, kellel on olemas kaine ja terve Mõistus.

Seda Püha Kirjatarkust on avalikult õpetatud veidi üle 30 aasta, seoses inimkonna langemisega degradatsiooni viimasele, madalaimale astmele. Pikki sajandeid püüti selles Kirjatarkuses sisalduvaid teadmisi varjata. Inimsoo vaenlased hävitasid raamatukogusid üle terve Maailma, eemaldasid tähestikest tähti, moonutasid nende tähtede nimetusi ja hääldust, koostasid sõnastikke, mis moonutasid sõnade mõtet. Selle tagajärjel suurema osa säilinud raamatute tõlked, eriti „tänapäeva" keeltesse, ei ole vastavuses nende allika ega tegelikkusega. Kuni 1918. aastani hoiti Kirjatarkusest kirjutatud raamatuid Venes (sõnal Vene - „Russ" on sõnast Venemaa - „Rossija" vene keeles erinev tähendus) peaaegu kõigis  Templites, kuid juurdepääs nendele oli vaid kõrgematel ametiisikutel.

Loodame, et olles Võimsat Kirjatarkust, mille me teile avame, kasvõi osaliselt tundma õppinud, suudate END ÄRATADA ja olla abiks Kuldse Ajastu taassünni lähemaletoomise nimel tehtavas ühises töös planeedil Maa, mille iidne Nimi on TerRa (!), mis Tähendab ”Ter" – Kodu ja „Ra" – Päike, ehk Päikese Kodu.

Kui olete valmis tundma õppima reaalsust, mille avab teile ühe kõige iidsema Püha Teaduse tundmaõppimine, – Tere tulemast ÜlEMaailmse Kirjatarkuse juurde!
Head teed!