ВсеЯСветная Грамота
.
.


Daudzdimensionalitāte.Vispārējie jēdzieni un noteikumi.Cilvēkam ir raksturīga Daudzdimensionāla Uztvere (vairāk par 3 dimensijām), jo Cilvēks – Saprāta nesējs! VisasPasaules Rakstu izzināšana palīdzēs radoši saskatīt, ka apkārtējās Pasaules ir samērā daudzdimensionālas, kā arī – ar dažādiem izplatības liekumiem – virsvadoši attiecībā viens pret otru.
Plakaniskā rakstā līnijas ir daudzdimensionālo objektu projekcijas. Turklāt, pārejot no taisnās līnijas uz līklīniju, vai no līnijas ar vienu līkuma pakāpi uz līniju ar citu līkuma pakāpi, novērojam SavstarpējoIerakstīšanu ar dimensiālo objektu saskarošām dimensionalitātēm (līdzīgi saslēgšanai planimetrijā).

Taču dotajā Realitātē, ar Radošā organizēšanas starpniecību, notiek viļņu ēku saslēgšana no „0” līdz „∞”no Prasmīgi apvienojamiem daudzdimensionāliem objektiem. Un tā ir daudzuma pāriešanas organizācija kvalitātē.

Lai saprastu, kā lielākos daudzdimensionālos var attēlot mazākas dimensionalitātes projekcijā, apskatīsim sekojošo:
Apskatīsim divdimensionālo objektu (netieši un ievērojot slīpumu) – attiecībā pret plakni.
Plakne – divdimensionālais objekts
Līnija – viendimensionālais objekts
Ieraudzīsim Līniju – viendimensionālu objektu.
Paskatīsimies uz šo līniju līnijas virzienā.
..................................Punkts
Tas ir, attēlosim projekcijas projekciju. Ieraudzīsim punktu.
Līdzīgus attēlojumus var veikt ar n-dimensionāliem objektiem, bet tikai pie n≤10, tā kā pie n>10 izveido jaunu(!) kvalitāti. Lūk, viens no piemēriem, kā tiek attēlots desmit dimensiju objekts ar punkta palīdzību.
A. S. Puškins, dziļi izprazdams VisasPasaules Rakstus, zināja, ka ne tikai dzejnieki, bet arī visi Cilvēki noteikti ir Piiti.
Piits – „P” – ar Pīlāru „i” – DesmitDimensionalitāte „It” - Ejošais. Pat taisni stāvošam Cilvēkam ir grafiskais „i – desmitkārtīgā”
i    DESMITKĀRTĪGĀ

Atcerēsimies izteicienu „Zvaigzne nokrita – Cilvēks Piedzima!”, „Aizdegt Zvaigzni Debess(!)Jumā”

Dosim piecu jauno dimensiju nosaukumus un principus.

1. Dimensija -
- GLUBOSTJ (DZIĻUMS). No daudziem tādiem Koncentrātiķiem-Punktiem tiek organizēta – sigmēta Taisnā Līnija, savdabīgs vienīgais stariņš – Punktu apvienošana. Tā tiek organizēta Viendimensionālā Matērija.
2. Dimensija -
ŠIROSTJ (PLATUMS).
Pie Punktu kritiskā daudzuma sakrāšanās Taisnē, tā izliecas un kļūst par Līklīniju, un sāk apgūt Plakni. Turklāt sākotnējie Punkti, kas apvienoja un sigmēja sevi Līklīnijā, kļūst par DivDimensionālo objektu. (Vai ir bezgalīgs viendimensionāls objekts – Taisne?/Jautājums no Reālās Matemātikas/)
3. Dimensija -
- DOLGOSTJ (GARUMS).
Pēc Plaknes, tas ir 2. Dimensijas, apgūšanas, Punktu apvienošana, pieaugot skaitliski un sasniedzot jauno kritisko stāvokli, un sigmējoties, sāk ierindoties 3. Dimensijā, tas ir, spiralizēties, Nostrukturizēties 1. Kārtas Faktorā. (Vai ir bezgalīgs divdimensionālais Objekts – Līklīnija?)
3. Dimensijas matērija tiek veidota no tādām sākotnējām Spirālēm. Taču Matērijas Uzkāpšana turpinās arī tālāk.
4. Dimensija -
TOLSTINA.(BIEZUMS)
Sasniedzot vijumu kritisko daudzumu, Spirāle sāk satīties-savienoties no vienkāršas Spirāles Spirāļu Spirālē – 2. Kārtas Faktors. (Vai ir bezgalīgs trīsdimensionāls objekts – Spirāle?) Tā tiek veidota 4. Kārtas Matērija.
5. Dimensija -
PENNOSTJ (PUTAS), tāpat kā Afrodīte.
Piektā Dimensija un visas sekojošās Nostrukturizējas pēc tā paša principa: mazākā Spirāles Spirāle satinas Spirālē, par 1 Dimensiju lielāku – Spirāle no Spirāļu Spirālēm – 3. Kārtas Faktors.
Pēc 3. Kārtas Faktora, no 6. Dimensijas sāk Nostrukturizēties vissmalkākā Matērija - Spirāle no Spirāļu Spirālēm. Tas ir 4. Kārtas Faktors.
Un tikai Matērija, Nostrukturizēta līdz 8. Kārtas Faktoram, t. i., 10-Dimensionālā Matērija – kuru sauc Piit – iegūst caurredzamības īpašības.
Desmitās Dimensijas Matērija – pēdējā Rupjo Matēriju virknē (tas, ko mēs sajūtam kā cietu ķermeni).