ВсеЯСветная Грамота
.
.


Zinātne par Uzkāpšanu – Sigmonika. Sākums.Zinātne par Uzkāpšanu – Sigmonika. Sākums.

Viss sākas ar Punktu. No Punktā dzimst stariņš DzīviRadošā (Dzīvinošā) Upīte.

Punkts ir jebkādas Biosistēmas Visu Labāko iepriekšējo Kvalitāšu un sasniegumu Koncentrāts.

Tas – attīstības ceļa sākums, uz konkrētās Telpiski Laiciskās Kontiniumālās Pakāpes (TLKP).
Šī ceļa garumā notiek izstrāžu attīstība, kuras ir Visu Saprātīgi Uzejošo uz dotā Pakāpiena objektīvās Kvalitātes.

Tādējādi, Punkts izaug par ļoti plašu Daudzdimensionālu Biosistēmu.
Tālāk šī Biosistēma, paceļoties uz nākamo Uzkāpšanas Pakāpienu, Sigmējas¹ par visu atkal izstrādāto Labāko Sasniegumu Koncentrātu uz noietā Pakāpiena. Tas ir, izveidojas Jauns Punkts, ar Jaunu kvalitāti, uz Jaunā Uzkāpšanas Pakāpiena, kas ir konstruktīvs, vienādi virzīts elements. Un tā tālāk.

Katram TLKP Pakāpienam ir 8 Apakšpakāpieni, pa 8 soļiem katrs. Tas ir, kopējais garums sastāda 64 soļus.
Šis garums tiek noteikts ar Bukov(ām) (Burtiem) „Az” un „Ot” (No) No „Az” līdz „Ot” – Uzkāpšanas 64 soļi, 64 Bukov(i) (Burti), 64 Dimensijas. Šie 64 Bukov(i) (Burti) parāda Visu Biosistēmu Uzkāpšanas Bauslības Principus Visiem TLKP.

Uzkāpšanas 64 soļi tiek nosaukti arī kā – Dzīvības Spēka AzOt. Vārds AzOt krievu valodā ir vienāda nosaukuma ar „D. I. Mendeļejeva Periodiskās tabulas” ķīmisko elementu, kura atommasa ir „7” – AzOt (Slāpeklis). Slāpeklis – tā nav inerta gāze, kā uzskata, bet gan visaktīvākā. Slāpeklis – pamata biogēnais elements.
8 pa 8 pakāpieniem

Zīmējumā ir parādīts, kā sākas Uzkāpšana, pēc principa, kuru atspoguļo Bukov(a) (Burts) -
- „Az”. Pēc tam, uz šī paša Pakāpiena beidzas ar jaunu kvalitāšu un DaudzDimensiju iegūšanu, kas tiek attēloti ar sešdesmit ceturto Bukov(u) (Burtu) -
- „Ot”.
Tālāk seko iziešana caur Lukomorjes Zonu² (par kuru atgādināja A.S.Puškins), un Ienākšana uz turpmāko TLKP. Tur Uzkāpšana atkal sākas no Bukov(as) (Burta) „Az” principa un seko pie „Ot”.
Katrs punkts, kāpjot augšup uz nākamo TLKP, ir 65-dimensiju objekts, skatoties uz to no iepriekšējās TLKP.

Tas īpaši attiecas uz Cilvēkiem – Visuma Koncentrētājiem, kuri īsā Laika brīdī paceļas no Zigotas (zygote) -
„UH, TI!”

„UH, TI!”! – nozīmē TI Koncentrātu -
- „Uk” – Vīrišķā C un -
- „Her” – Sievišķā DzīvesSākuma. Koncentrāts „UH” tiek saprasts tāpat kā „Y” un”X” hromosomas.
¹Sigmācija – tā nav summācija, kā to pieņemts uzskatīt. Sigmācijas princips atspoguļo Bukov(as) (Burta) Sigmu
Tā ir koncentrēšana JaunāKvalitātē līdz Būtību Koncentrēšanai³.
²Lukomorjes Zona – tā arī ir saskares zona.
³3Būtība – tā ir struktūras ārējā daļa, tās apvalks. Piemēram, ir šūnas (dzīvās) kodols, ir šūnas būtība (tā ir šūnas aura).

Pasaules tautu kultūrās saglabājās daudzi atgādinājumi par Uzkāpšanas 64 soļiem, piemēram, spēlēs, kur ir 64 šūniņas vai pozīcijas utt. (skatieties zīmējumu)